GUN KARLSSON

            Reikimaster

           REIKI SKÅNE

         Köpingebro - Ystad

                 e-mail:

      guniversum54@yahoo.se24 ÅR MED REIKI NOV 2019

                  REIKIS EFFEKTER


 • PÅFYLLER ENERGIRESERVERNA
 • STRESS & SMÄRTLINDRING
 • GER DJUPAVSLAPPNING
 • AKTIVERAR KROPPENS SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA PÅ ALLA NIVÅER - PSYKISKT, FYSISKT OCH ANDLIGT
 • SPÄNNINGAR, ORO, ÅNGEST, RÄDSLOR, NEGATIVA KÄNSLOR SLÄPPER
 • OBEHAGLIGA MINNEN BLEKNAR BORT
 • CHOCKER OCH TRAUMAN, ÄVEN FRÅN SJÄLENS TIDIGARE LIV KAN LÄKAS
 • HÄLSAN FÖRBÄTTRAS
 • VÄLBEFINNANDET ÖKAR
 • INRE BALANS, HARMONI OCH FRID RÅDER
 • LIVSKVALITÉN HÖJS

 Jag älskar enkelheten i Reiki.

"KEEP IT SIMPLE!"

 sa Hawayo Takata som tog Reiki till oss i väst från Japan under mitten av 1930-talet.

NYCKELN ÄR INITIERINGARNA som utförs av Reikimastern där det helande Ljuset överförs och jobbar inifrån eleven själv.

Först och främst går man en Reikikurs för att kunna hela sig själv.

Är Du redo att ta steget till mer välbefinnande och hälsa?

Mer än någonsin behövs Reiki!


Erfarenhet av Reiki sedan 1995

Då jag arbetar med LJUS

kan det vara intressant att veta att

LJUSETS VETENSKAP öppnar dörrarna till

en ny era inom medicinen.

Liberman skriver: "I centrum av denna nya medicin, d.v.s. energimedicin, står LJUSET, ett kraftfullt redskap.

Det kommer att stå klart att grunden

som allt liv är baserat på,

ur vilket det utvecklas och gör framsteg, är LJUS.

Visa människor i flydda tider, såväl som i nuvarande tid, visar i sina metafysiska texter att de är bekanta med detta koncept.

Men vi ska vittna om ett nytt bröllop mellan de intuitiva och rationella vetenskaperna.

Det kommer att bli en förening som utförs av LJUS."


Copyright © All Rights Reserved